لوگو شخصی با خوشنویسی

طراحی لوگو شخصی با خوشنویسی خط نستعلیق و شکسته نستعلیق می تواند حس اصالت را منتقل کند.
در عین حال زیبایی گنجینه هنر ایرانی انکار ناپذیر است. این نوع لوگو برای کسب و کارهای شخصی مانند وکلا، متخصصان، مدیران، مربیان و تمام کسب و کارهای شخصی مناسب است.

 

 

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

توضیحات تکمیلی

 

لوگو شخصی با خوشنویسی یکی از بهترین انواع لوگو شخصی ایرانی است.
این نوع لوگو بخاطر استفاده از گنجینه عظیم خوشنویسی ایرانی حس اصالت و اعتماد را منتقل می کند.
طبیعی است که طراحی این نوع لوگو مستلزم دانش و تجربه کافی خوشنویسی است.
این نوع لوگو برای وکلا، مدرسان، مدیران، متخصصان، پزشکان و هر نوع کسب و کاری مناسب است.